Oriëntatiestage Propedeuse

Creatieve Therapie Opleiding HAN

Wij zijn op zoek naar stageplaatsen voor onze studenten in het propedeusejaar.

In het kader van het onderwijsprogramma Kwaliteit, Beleid en Organisatie in het propedeusejaar, zijn onze studenten van de opleiding Creatieve Therapie op zoek naar een stageplaats om ervaringen op doen met het werken in een organisatie.


Deze stage omvat tenminste 64 uur waarin studenten hand- en spandiensten verlenen in een zorg-welzijns- of onderwijsinstelling.

Het is de bedoeling dat de studenten 16 dagdelen van 4 uur stage gaan lopen/ vrijwilligerswerk gaan doen.

Liefst op 1 plek, uren mogen ook verdeeld worden op meerdere plekken/ over meerdere projecten.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat zij stage lopen bij een therapeut maar bijvoorbeeld binnen een woon- of activiteitengroep of in een klas.


Onze studenten hebben geleerd om met mensen te werken en kunnen worden ingezet voor uiteenlopende werkzaamheden, die tijdelijk een toegevoegde waarde binnen de organisatie of instelling kunnen betekenen.CONTACT:

Voor meer informatie en aanmelding:

Neem contact op met het Praktijkbureau van de Creatieve Therapie Opleiding

Mail: praktijkbureau.cto@han.nl

Telefoon: 024-3530747