stop bullying

prou assetjament escolar

assestjament escolar als instituts

A molts instituts i escoles pateixen assetjament escolar també conegut com bullying. Hem d'intentar suprimir aquests casos. La gent que pateix bullying ho pasa molt malament, mentre l'altre persona es diverteix. Una cosa no es divertida quan una persona no es divirteix. STOP BULLYING