חג פסח - חג האביב

מציגה עדי סולימן

האביב הגיע פסח בא

לפי חג הפסח נוהגים לנקות את הבית מחמץ

קוראים את האגדה

Big image