de Notaris

Wat doet de Notaris?


Een Notaris is een persoon die je kan inschakelen als je advies over bepaalde zaken nodig hebt of als je bijvoorbeeld een huis wilt gaan kopen.

Een aantal voorbeelden van de werkzaamheden van een Notaris zijn:

- huwelijkse voorwaarden opstellen of veranderen.

- een testament opstellen

- als een huis of gebouw veranderd van eigenaar.

- een vennootschap sluiten.

wat is een Notariële akte?


De medewerking van een notaris is nodig om sommige handelingen rechtsgeldig te laten zijn. Deze handelingen worden dan vastgelegd op papier en dat papier heet een akte. Wat in een notariële akte staat, moet als waar worden aangenomen, ook door de rechter in eventuele rechtszaken.


Als er bij de notaris een akte wordt opgemaakt, gebeurt dat in tweevoud. Eén exemplaar gaat naar de betrokken partijen, dit wordt de grosse genoemd. Het andere stuk blijft bij de notaris, dit wordt de minuut genoemd. Al die documenten samen vormen het protocol, het archief van de notaris. In dat archief kan de Notaris dan al zijn akten vinden die hij heeft opgesteld.

Big image

een testament


Een notaris kan je adviseren over nalatenschap als je overlijdt. Hij bespreekt dan met je wie jouw geld erft of dat je je geld geeft aan een goed doel. Je wensen worden dan vastgelegd in een notariële akte. Dat testament wordt dan aangemeld bij het Centraal Testamentenregister. Als je eenmaal je testament hebt laten maken dan blijft het altijd geldig, tenzij je het herroept. Op ieder moment kun je je testament laten veranderen. Dit kun je doen als bijvoorbeeld je persoonlijke situatie veranderd.


In het testament staat precies aangegeven wie je geld erft als je overlijdt. U geeft hier aan wie je erfgenamen zijn en welk deel ze krijgen. Als je geen testament hebt laten maken, wordt je nalatenschap verdeeld volgens het wettelijk erfrecht. In dat erfrecht geldt alleen de juridische relatie met uw partner, kinderen en bloedverwanten.

een woning kopen of verkopen.


Koopovereenkomst

De koop van een woning komt tot stand door het tekenen van een koopovereenkomst. De koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis.


Daarin wordt vastgelegd dat het huis onder bepaalde voorwaarden, tegen betaling van een bepaalde prijs en op een afgesproken datum eigendom wordt van de koper. Meestal wordt de koopakte opgesteld door een makelaar die namens de verkoper de verkoop van zijn huis begeleidt.


Als u zelf uw huis verkoopt is het verstandig om tijdig de notaris in te schakelen om te voorkomen dat nog niet alle juridische zaken zijn geregeld. Daarom is het belangrijk dat de notaris wordt ingeschakeld voordat de koopakte wordt ondertekend. Hij biedt de noodzakelijke deskundige begeleiding en advisering op juridisch gebied. De notaris houdt de belangen van alle partijen in de gaten. De particuliere koper van een woning heeft na ondertekening van de koopovereenkomst drie dagen bedenktijd om alsnog van de koop af te zien.


De eigendomsoverdracht is pas compleet nadat de notaris een afschrift van de leveringsakte heeft
ingeschreven in de openbare registers bij het kadaster.

Big image