Zelfstandig en bijvoeglijk nw

Arthur Walters en Celina Vinck

Zelfstandig naamwoord

Zelfstandig naamwoord zijn alle woorden waar je de, het en een voor kan zetten. Je gebruikt het voor dieren, mensen, dingen, plaatsen.


Oefen zinnen.

Zoek de zelfstandige naamwoorden:


1. Het meisje is ziek.

2. De jongen gaat voetballen.

3. De voetbal rolt over de straat.

4. Het bord is kapot.

5. De computer staat op het bureau


1. Meisje

2. Jongen

3. Voetbal, straat

4. Bord

5. Computer, bureau

Bijvoeglijk naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord zegt iets over het zelfstandig naamwoord. Het geeft een eigenschap en kenmerk van het zelfstandig naamwoord. Het staat vaak voor een zelfstandig naamwoord.


Oefen zinnen.

Zoek het bijvoegelijke naamwoorden:


1. De mooie bal.

2. Het gladde ijs.

3. Het meisje heeft (mooi) rood haar.

4. De leuke jongen heeft een mooie jas aan.

5. De zilveren kan staat op de tafel.


1. Mooie

2. Gladde

3. Rood

4. Leuke, mooie

5. Zilveren

BRENles Nederlands Zelfstandig naamwoord.mp4