רצינו שתדעו 21 תשע"ו

16 בינואר, ו' שבט

שלום לכולם

השבוע פגשתי מורים צפוניים בבית הספר לקציני ים, עכו.

המורים שהגיעו מבתי ספר שונים דיווחו על חששות גדולים לקראת בחינת הבגרות המשולבת הראשונה. החששות נבעו מכך שלראשונה מזה מספר רב של שנים נדרש מהתלמידים להיבחן על חומר של שנתיים; העומס גדול, ובמיוחד כאשר המדובר בכיתות מיוחדות, רובן כיתות אגף שח"ר.


מאחר ואני בטוחה שגם אתם נתקלים יום יום בחששות אלה, מצאתי לנכון לשתף אתכם בתשובות שנתתי למורים ובכמה לקחים ממפגש זה:

1. מדיניות איחוד הבחינות וביטול בחינות הבגרות בכיתה י' נועדה מלכתחילה לאפשר שנת לימודים שלווה שאינה מאופיינת ברדיפה אחר מתכונת א', מתכונת ב', מתכונת ג' ועוד אחת לקינוח... המדיניות הוחלה על כלל תחומי הלימוד, כמובן. ואולם בעוד רוב תחומי הדעת רגילים לאופן היבחנות זה, עבורנו (ועבור לשון) המדובר בחידוש, וככזה - כאתגר של ממש.

2. חשוב להבהיר שבתהליך המעבר לבחינה אחת ביצענו הלימה נוספת של נושאי הלימוד ביחס למספר השעות בפועל. יתרה מכך, ההלימה שלנו מותאמת להוראת היסטוריה בסף כולל של 6 שעות ולא 7 כפי שהורגלנו עד כה, וכפי שעדיין נהוג בחלק משמעותי של בתי הספר. כלומר טכנית - המורים אמורים להיות בעלי יכולת ללמד את כלל הנושאים מבלי להמר על הישגי תלמידיהם.

3. מורה המלמד לבגרות חיצונית, מחוייב תמיד, בכל תכנית שהיא, לתכנן את שנת הלימודים שלנו באופן שיאפשר לו ללמד את כלל הנושאים. אסור להתנהל בניחותא בחודשי השנה הראשונים, לצפות בסרטים באורך מלא או כמעט מלא ולאחר מכן להתחיל "לרוץ" עם החומר תוך כדי תסכול.

4. גם מורי הכיתות החלשות צריכים להקפיד ללמד את כלל הנושאים. הדרך אינה להימנע מהוראת חלק מהנושאים אלא ללמד ברמת פירוט נמוכה יותר. באופן זה התלמידים יוכלו לענות על החלק הארי של השאלה ולא יוותרו בלי יכולת לענות על פרק מתוך הבחינה.

5. חשוב להדגיש בפני המורים - ברור לנו שהמדובר במחזור הראשון של ילדי הרפורמה. וכמו בכל הטמעה של רפורמה - אנו נבדוק את הבחינות תוך התייחסות לעובדה זו, ועם הרבה מאוד אמפטיה לנבחנים.

6. שינוי כשינוי הוא מאיים. כבני אדם אנו נוטים להיאחז בקיים, גם כשהוא לא מוצלח ואפילו גרוע, והדוגמה המובהקת ביותר היא ילדים מבתים בלתי מתפקדים הנאחזים בהוריהם בכל כוחם ובלבד שלא יוצאו מהבית...

כאשר אנו נפגשים עם המורים - חשוב שנבין את הקושי עימם הם מתמודדים: קיצוצי השעות, הבחינה החדשה, היבחנות על חומר שנלמד שנה קודם, שאלות החשיבה בבחינה, שאלת הבעת העמדה, המקורות החזותיים לצד המקורות הטקסטואליים, אי וודאות לגבי נושאים שונים (סמלי שאלונים, מהות השק"ד החדש, אופן שיגור הציונים) וכמובן - עצם השינוי כשינוי. וכל זה עוד לפני שהתחלנו לדון בפרק ה-30% שעבור חלק ניכר מהמורים הוא אתגר משמעותי לכשעצמו.


ביקשתי מהמורים למפות את הקשיים והחששות שלהם ושמחתי להיווכח שהבעיה המרכזית היא ה-70% ולא ה-30% הנתפס דווקא כהזמנות להתחדש ולהביא לכיתה את 'ה'קול העצמי' של המורים.


המורים הם הכלי החשוב שלנו להנעת שינוי במערכת החינוך בכלל ובהוראת היסטוריה בפרט. בואו נסייע להם להוביל את השינוי הזה.

איסור שימוש בסימולציות בהוראת השואה

בתי הספר המבקשים להנחיל את תודעת השואה פועלים לא פעם באופן בעייתי, בלשון המעטה - סימולציות. אני מקווה שזכור לכולכם אותו בית ספר אשר התגאה בכך שתלמידיו כותבים בכיתה ז' (?!) כתיבה יוצרת - יומנים של ילד בשואה. בין היתר הופיע שם תיאור של ילד היושב בבור כשמעליו מסתובבים החיילים הנאצים אשר כבר רצחו את משפחתו....

כאן המדובר במקרה קיצון, כמובן. אבל דוגמאות נצפו כבר בלא מעט בתי ספר.


אי לכך אני מבקשת, במידה ונתקלתם בתופעה הנחו את המורים לשנות את המטלות והפנו אותם להנחיות משרד החינוך בנדון, כפי שהם מופיעים ברציונל התכנית הרב גילאית להוראת השואה, סעיף 3 ב':


העיסוק באבדן, במוראות השואה ובשיטה הנאצית ייעשה בהתאמה ליכולת הרגשית והקוגניטיבית של הלומד ובהקפדה על הימנעות מתיאורים גרפיים בוטים, מזוועות ומשימוש בסימולציות.

פורום 'ישראל עולה כיתה' על יסודי

לרשותכם פורום המורים המנוהל על ידי דסי בארי. אנא הפנו את המורים לפורום זה כדי שיוכלו שקבל תשובות על עניינים שונים שאינם מתחום אחריותנו.

ציוני ה-30%, מתוך הנחיות דסי בארי למנהלים:

שקלול בין ציון ה30% לציון ה70%

מהו היחס בין המרכיבים של ציון הבגרות הסופי?

האם תלמיד חייב לקבל ציון עובר ב70% או שה30% משתקלל ומעביר אותו?

תשובה

היחס בין מרכיבי הציון הוא:

49% המבחן החיצוני

21% ציון שנתי

30% הערכה בית ספרית.

אם תלמיד נכשל בהערכה הבית ספרית (30% ) באחד ממקצועות החובה, ישמר לו ציון הבחינה החיצונית .

אם נכשל בבחינה החיצונית ובשקלול הסופי עבר – לא יצטרך להבחן שוב. אם בשקלול הסופי נכשל, יוכל לחזור ולהבחן כמו בעבר. לא ישמר לו ציון ההערכה הבית ספרית.

תיקון ציון ההערכה הבית ספרית

מה דינו של ציון 30% שלילי? האם באיזשהו שלב יכול התלמיד לתקן ציון זה?

האם באומרכם ציון הערכה בית ספרית אתם מתכוונים ל 30%?

אם כך אז איך מכונה ציון המגן של הבחינה החיצונית?

תשובה

הציון המכונה "ציון המגן" הינו הציון השנתי.

ההערכה הבית ספרית מהווה 30% מן הציון הסופי.

מרגע ששוגר ציון ההערכה הבית ספרית, לא ניתן לשפרו אלא כנבחן משנה, בבחינה חיצונית , במקצועות בהם תהיה בחינה חיצונית זמינה בלבד, וזאת בתום הלימודים בביה"ס התיכון.

במקרים בודדים וחריגים בלבד, יכולה הועדה הפדגוגית של בית הספר, להמליץ למנהל בית הספר, שלא להגיש את ציוניהם של תלמידים בודדים בכל כתה בשנת לימודים מסוימת ולדחות את מועד הדיווח על ציוניהם. מצב זה יתאפשר כאשר הועדה הפדגוגית הבית ספרית תמצא כי התלמידים לא מיצו את מהלך הלמידה ויש מקום לאפשר להם למידה חוזרת.

גמול ההכנה לבחינות הבגרות המחושב למורה יביא בחשבון גם את התלמידים שציוניהם

לא הוגשו באותה השנה. למען הסר ספק, לא ישולם למורה גמול הכנה נוסף בשנה האחרת שבה יוגשו ציוניהם של התלמידים הבודדים.

הערכה חיצונית והערכה בית ספרית

האם נכון שחייבים לסיים את ההערכה הבית פשרית לפני שניגשים לשאלון החיצונית

תשובה:

לא נכון.

'קול קורא' להצטרפות לתכנית הייחודית בהיסטוריה

רצ"ב במייל עוקב ה'קול הקורא' להצטרפות לתכנית הייחודית בהיסטוריה.


אתם מוזמנים להפיץ לבתי הספר שלכם ולהזמין אותם לפנות אל גלעד ישירות או אליכם.


בכל מקרה - הצטרפות לתכנית מחייבת המלצה שלכם על צוות בית הספר ומידת התאמתו.

ולסיום -

הן פה! הכלניות כבר ממלאות את הנגב. חושו חושו ליהנות מהן


שבוע טוב

אורנה