יוהנס קפלר

ממציא תורת הכוכבים

סרטון מחווה ליוהנס קפלר