ההגדה של פסח והטקסט המקראי

מגישים: נהוראי ברסי ועידו אסייג

1. ציטוטים מהמקרא ומההגדה:

"אם בן הוא והמיתן אותו ואם בת הוא וחיה" (שמות א 'פסוק ט"ז)

"כל הבן הילוד היאורה תשליכהו, וכל בת תחיון" (הגדת פסח)

הסבר: בני ישראל מתרבים ומתעצמים ופרעה נותן הוראה למיילדות שכל בן אשר יוולד יושלך למי היאור (למוות) ובת שתוולד תמשיך לחיות.

"ואת המטה הזה תיקח בידך אשר תעשה בו את האותות" (שמות ד 'פסוק י"ז / הגדת פסח)

הסבר: אלוהים אומר למשה לקחת בידו את המקל (מטה) ולנהוג לפי הוראותיו (שלושת האותות).

2. טקס קריאת המכות מהגדת פסח:

(נהוראי ברסי):

* בכל פעם שקורא ההגדה מזכיר מכה, כל יתר הסובבים בשולחן אומרים "לא עלינו" בנוסף 2 מהאורחים שופכים לתוך קערה מעט יין ומעט מים באיזכור כל מכה.

* לאחר שמסיים את הקריאה כל מכות, נותן לזוג צעיר לשפוך את המים והיין

באמונה שזה יביא לחתונה של זוג.

(עידו אסייג):

לאחר סיום קריאת כל הברכות, המאחר בביתו, עובר עם צלחת הברכות בין כל האורחים ואומר "ביבלו".

"ביבלו" זאת הברכה המסורתית בפסח.

3. עשר המכות:

· מכת ברד

ספר שמות, פרק ט ', פסוקים י"ג-ל"ה

משה נותן לפרעה התראה ואומר שעליהם להסתתר ממכת הברד שאלוהים יביא עליהם, אך פרעה לא מאמין ולא דואג שעמו ובהמותיהם הסתתרו. משה שולח את ידיו לשמים ומתחיל לרדת ברד כבד מאוד, ברד בגודל של אבנים. הברד פוגע בכל מצרים, עד כדי מוות לאנשים שלא הסתתרו, בהמות והרס של השדה. בני ישראל לא נפגע ממכה.

פרעה מתחנן על נפשו ומבקש ממשה להפסיק את המכה והוא ישחרר את בני ישראל. פרעה שוב לא עומד בדברים ולא משחרר את בני ישראל בחלוף מכה.מכת צפרדע

ספר שמות, פרק ז ', פסוקים כ"ח-כ"ט

משה נותן התראה לפרעה ומבקש לשחרר את בני ישראל, כשלא הסכים פרעה, אהרון מטה את ידו באגמים וביאור וכל היאור התמלא בצפרדעים, בחדרי שינה, מיטות, תנורים, ובכל בתי העבדים במצרים. בתיהם של בני ישראל לא סבל מצפרדעים.

פרעה מבקש מאהרון ומשה להפסיק ולהסיר את הצפרדעים ומבטיח כי הוא ישחרר את

.בני ישראל, אך שוב פרעה מקשה את ליבו ולא עומד בהבטחתו

המסקנה שפרעה הוא איש חזק, לא מתייאש בקלות ויחד עם זאת לא ממש אכפת לו מהעם המצרי, הוא חושש ומסרב להודות שכוחו של ה 'גדול.

משימה 4: תשחץ