Kastrexana

lana eta elkargune espazioa

Zer da Kastrexana?

Kastrexana es una infraestructura pensada y diseñada como espacio de encuentro que posibilita sesiones de trabajo, sesiones de formación, proyectos e iniciativas de innovación, jornadas, seminarios y congresos,…, ofertando el uso de salas de reuniones, salón de conferencias, salas de formación, espacio de innovación, y para entidades del 3er sector, entidades sociales, culturales, deportivas,…, espacios y puestos de trabajo permanente, etc.


Bilbao Aterpetxea Hostel-en ondoan egonda, azpiegitura horrek eskaintzen dituen zerbitzuak ere erabil daitezke:


 • Gosari-zerbitzua
 • Coffe break
 • Hamaiketakoa
 • Bazkariak
 • Ostatua

Ven a conocernos

Si quieres que tu entidad, asociación, empresa, pueda trabajar en un lugar especial, acude a Kastrexana

HARTZAILEAK

– Hirugarren sektoreko erakunde eta enpresak, batez ere, gizarte-ekimenakoak, instalazioak erabil ditzaten beren proiektuak egiteko.

– Prestakuntza erakundeak.

– Aterpetxean ostatu ematen dieten edo ekitaldi-mota bat edo jarduera bat garatzen duten taldeak eta entitateak.

DESTINATARIOS

– Entidades del tercer sector y empresas, especialmente de iniciativa social, para el uso de las instalaciones de manera temporal o permanente para alguno de sus proyectos.

– Entidades impartidoras de formación.

– Entidades y colectivos que se alojen en el albergue o que uniendo los servicios de este desarrollen algún tipo de evento o acción.

 • JARDUNALDIAK, TOPAKETAK, BATZARRAK,...
 • REALIZACIÓN DE JORNADAS, ENCUENTROS, CONGRESOS,…
 • HEZIKETA EKINTZAK EGITEKO GELAK
 • ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACIÓN
 • BILERAK EGITEKO GELAK
 • SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES
 • BERRIKUNTZA SOZIALERAKO GUNEA, BEREZIKI HORRETARAKO DISEINATUA: SORMENA, HAUSNARKETA, TOPAKETA, LANKIDETZA BULTZATZEKO
 • ESPACIO DE INNOVACIÓN SOCIAL CON SALAS ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA PROMOVER LA CREATIVIDAD, LA REFLEXIÓN, EL ENCUENTRO, LA COLABORACIÓN…
 • ENTITATEENTZAKO LAN GELAK BERE PROIEKTUAK AURRERA ERAMATEKO, TARTE BATEZ EDO MODU IRAUNKORREAN
 • ESPACIOS DE TRABAJO PARA SEDES TEMPORALES O PERMANENTES DE ENTIDADES Y PROYECTOS