למה דווקא משחק?

קבוצת "אמירים" ד' - "פלאי תבל" בי"ס "דוד אלעזר"

דוגמאות למשחקים:

אילו משחקים אנחנו נבנה?