סיפור מחזוריות ענתיאל בן קנז

ספר שופטים פרק ג פסוקים 1-11

מבוא והקדמה לסיפור השעבוד

לבני ישראל אין מנהיג והם חוטאים בפני השם.תוך כדי שהם עובדים עבודת אלילים מכיוון שאין להם מנהיג והם לוקחים בנותיהם לגוים בתור נשים והם עובדים את אלילהיהם.ובנ"י עובדים בידי כושן רשעתים מלך הרם נהריים שמונה שנים.

ובני ישראל זועקים אל השם והוא מביא להם מושיע את עתניאל בן קנז.

וישפוט את ישראל ויצא איתם למלחמה ויתן ה" בידי עתניאל בן קנז את כושן רעשתיים מלך ארם ותעז יגדו על כושן רשעתים.

סיפור המחזוריות בסיפור עתניאל בן קנז

חטא-עובדים עבודת אלילים ולוקחים את בנותיהם לגוים בתור נשים.

עונש-עבדו את כושן רשעתים מלך ארם נהריים ועבדו שמונה שנים.

זעקה לה'-"ויזעקו בני ישראל אל השם "

תשועה-ויקם השם מןשיע לבני ישראל וישעים את עתניאל בן קנז.

תקופת השקט-"ותשקוט הארץ ארבעים שנה וימות עתינאל בן קנז"