OP

INDRUKKENSPEL

Groepsbevorderende activiteit in vier luiken:

- Kennismaking:

Voordelen: de leerlingen leren elkaar kennen, een gelijkwaardige omgang stimuleren, groepscohesie aansterken, groepsvorming activeren, sturende maar betrokken rol als leerkracht, ...


- Interesses:

Voordelen: diepere kennismaking om via raakvlakken opbouw van relaties te bevorderen, leerkracht participeert mee en zorgt voor mandaat vorming, ...


- Domino:

Voordelen: leerlingen leren je vak kennen, verwachtingen afstellen, interesse opwekken, initiatie samenwerken, iedereen is nodig, leerlingen kunnen een eerste rol opnemen in de groep, zelfstandigheid stimuleren, ...


- Afspraken:

coherent handelen, vanuit zichzelf, vanuit behoeften, houvast en veiligheid, ...

Big image

LEERKRACHT =

Rustige, open, begeleidende, positief bekrachtigende, opmerkzame, motiverende, dynamische, doelgerichte, voorspelbare en gestructureerd.