Woorden aan elkaar schrijven.

( samenstelling ) Gemaakt door : Willem en Jesse

Wat wordt er bedoeld met de term samenstelling?

Een samenstelling is een combinatie van woorden die een eenheid vormt en aan elkaar wordt geschreven. In het Nederlands kun je ontelbaar veel samenstellingen maken.

Zo kun je uit kat en bak, kattenbak vormen, en dan kun je verdergaan met kattenbakgrind en kattenbakgrindzaak.

Een samenstelling heeft een aantal kenmerken :

  • Als twee of meer woorden een samenstelling vormen, zijn ze één geheel, en is er dus ook vaak één hoofdklemtoon zoals rúgzak, rúgzaktoerisme, áchterzak.
  • Het laatste deel is de kern van het geheel en bepaalt ook het woordgeslacht: het is de zaken dus ook de rugzak en de achterzak; het is het zakje en dus ook het rugzakje.
  • Het laatste deel geeft aan om wat voor ding het gaat : het eerste deel specificeert het laatste deel (een rugzak is een soort zak, net als een babydraagzak, een achterzak, achterbroekzak en een jaszak).
  • Ook werkwoorden (opeten klaarstomen) en bijvoeglijke naamwoorden (lichtblauwe en doelmatig) kunnen samenstellingen zijn of afleidingen (zoals bewerven, ontmantelen en aandachtig).
  • In samenstellingen kunnen streepjes worden gezet; meestal mag dat sowieso om de duidelijkheid te verhogen (zoals in stro-pop; stropop leest niet prettig). Bij onder meerklinkerbotsing is een streepje zelfs verplicht.
Spelling: samenstellingen, liggend streepje.

Soms gaat het mis :

Bij korte samenstellingen gaat het aaneenschrijven meestal wel goed. Bij kortere woorden zoals rugzak en voetbal, weet je dat er geen spatie tussen moet staan. Maar bij sommige woorden zoals rugzaktoerisme en voetbalverslaggevingsjargon, gaat het vaak mis, veel mensen schrijven de.ze woorden los van elkaar terwijl ze aan elkaar moeten worden geschreven.
Spellingregels deel 7: Liggend Streepje