Hebreiska B1

Åsikter, drömmar och förhoppningar

Modern hebreiska i ett judiskt sammanhang


Det är en kurs för dig som redan har grundläggande kunskaper i hebreiska. På kursen lär du dig att bli säkrare i vardagliga situationer och föra mer komplexa samtal. Du lär dig att förklara dina åsikter och berätta om dina drömmar och förhoppningar.
Förkunskaper

Det här är en kurs för dig som har läst hebreiska A2 i sin helhet eller på annat sätt fått motsvarande kunskaper i hebreiska. Du kan redan förstå fraser som rör personliga förhållanden, föra korta samtal och på ett enkelt sätt beskriva dig själv, din familj och ditt arbete.


Mål

Efter kursen har du en del av kunskaperna i hebreiska på nivå B1 enligt den Europeiska referensramen för språk. När du har uppnått nivå B1 kan du oförberedd delta i vardagliga samtal på hebreiska, länka ihop fraser och förklara dina åsikter.


Innehåll

På kursen får du lära dig:

· förstå tydligt standardspråk

· kommunicera i situationer som kan uppstå vid en resa till Israel

· samtala om familj och arbete

· berätta om drömmar, förhoppningar och mål

· ge skäl och förklaringar till dina åsikter


Kursliteratur

Hebrew From Scratch part1 / Hayat Shlomit, Israeli Sara and Kovliner Hila


Kursavgift

2190 SEK

1630 SEK för medlemmar i JFST

Tisdag eftermiddagar med start 16 februari

Kursen kommer att äga rum på Nybrogatan 19.

Obs! Sista anmälningsdag söndag 14 februari

Den här kursen är ett unikt tillfälle att lära sig språket i sitt sammanhang. Vi uppmärksammar judiska högtider samtidigt som vi lär oss relevanta uttryck och bygger vårt ordförråd.


Kursledare: Idit Margulis, kvalificerad hebreiska-som-andra-språk lärare med bred pedagogisk erfarenhet, som även undervisar hebreiska på avancerad nivå.