עבודה בתורה

חלק א'

1:עשרה ניסיונות ניתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכלם, להודיע כמה חיבתו של אברהם אינו עליו השלום.

2: אברהם אבינו היתנסה בעשרה ניסיונות ועמד בכלם כדי להראות כמה הוא מחבד את הק''בה ואושה את כל מה שהוא אומר אפילו אם זה קשה ולא הגיוני.

3: רבי עובדיה מי מברטטנורא-נימרוד השליכו לתוך כיבשן האש, ויהי רעב בארץ ,לקיכת שרה לבית פרעוה ,מילחמתו אים 4 המלכים ,לקיכתו את הגר לאישה ,המילה שניצתבה בה מימו הזקנה ,לקיכת שרה לבית אבימלך ,גירוש הגר ,הרחקת בנו ישמאל ,עקידת יצחק.

הרמב''ם-לך לך מארצך, ויהי רעב בארץ ,לקיכת שרה לבית פרעוה ,מילחמתו אים 4 המלכים ,לקיכתו את הגר לאישה ,המילה שניצתבה בה מימו הזקנה ,לקיכת שרה לבית אבימלך ,גירוש הגר ,הרחקת בנו ישמאל ,עקידת יצחק.

Big image

חלק ב'

א: כדי לקרב את אברהם אבינו עליו השלום אילו.

ב:מי המישנה ו המידרשים שלמדנו בכיתה אני יודעת שה הקבה מנסה אנשים כדי ליראות כמה הם בוטחים בוא ואוהבים אותו.

חלק ג'

1:לקיחת שרי לבית פרעה.

2:פרק י''ב פסוק י''א-סוף הפרק.

3:אברם ושרי יורדים למיצרים אבל מיצרים היא ארץ תאוה ויש אפשרות שיקחו את שרי ביגלל שהיא יפה ויהרגו את אברם .המיצרים רואים את שרי וחושביאם שהיא טובה בישביל המלך ומביאים אותה לפרעה המיצרים לא הרגוא את אברם ביגלל שה אמר שהיא אחותו .בבית פרעה יש מלך השומר על שרי ואים פרעה מנסה להיתקרב שרי אומרת למלך להקות והמלך מקה אותו .פרעה מבין מה קוראה וקוראה לאברם לבוא מתי שה אברם מגיעה פרעה שואל אותו :"למה שיקרתה לי ואמרתה שה שרי היא אחותך" אברם אונה ואומר:"פחדתי שיהרגוא אותי" פרעה שולך את שרי ואברם לדרקם אם שומרים לישמור שה אף אחד לא יאז ליפגואה בם.

4: רש''י:

פסוק ט''ו-ויהללו אותה אל פרעה -הללוה ביניהם לומר הגנו זו למלך .

פסוקט''ז-ולאברם היטיב-פרעה בעבורם.

פסוקי''ז-וינגע ה' וגו'-במכת ראתן לקה שהתשמיש קשה לו.

ואת ביתו-כתרגומו ואל אינש ביתיה.

אל דבר שרי- על פי דיבורה אומר המלאך הך והוא מכה .

פסוק י''ט-קח ולך-ולא כאבימלך שה אמר לו היאנה ארצי לפניך אלא אמר לו לך ואל תעמוד שהמיצרים שטופי זמה הם שנאמר וזרמת סוסים זרמתם.

פסוק כ'-ויצו עליו-על אודותיו לשלחו ולשמרו.

וישלחו-כתרגומו ואלויאו.

5: בחרנוא לאשות יומן של אברם:

ליומני היקר היהי רעב גדול בארץ אז ירדתח למיצרים אם שרי.

אבל פחדתי שיקחו לי את שרי ויהרגוא אותי ביגלל שהיא יפה אז אמרתי שהיא אחותי,

אבל בכל מיקראה המיצרים לקכו אותה והביאו אותה לפרעה ,

אני ממש פוחד ולא יודעה מה יקרה לה אני צריך להיתפלל שה נשוב ליהיות ביחד בימהרה נדבר מאוחר יותר .

חלק ד'

1: א'-ענווה

ב'- ביטחון

ג'-אמונה ב ה'

ד'-חכמה

ה'-חוזק/אמיץ (גירוש הגר וישמאל)

2: אנחנו בחרנו בה:

* ענווה

* ביטחון

* אמונה בה ה'

איך אני מיישמת בחיי את המידות:

ענווה-מתי שה אומרים לך שה אשית משהוא טוב לא להיתגאות

ביטחון- צליבטוח שה כל מה שרשום בתורה שה צריך לאשות ליבתוח שה זה באמת נכון

אמונה בה ה'- לחשוב שה כל מה שה ה' אושה זה לטובה