Biologia

Sprawdzian, zagadniania

Działy biologii zajmujące się poszczególnymi mniejszymi obszarami:

Elementy budowy komórki:

Wykaz różnic w budowie komórek:

W komórce zwierzęcej nie występuje ściana komórkowa i chloroplasty. Ma wiele drobnych wodniczek. W komórce roślinnej występuje wszystkie organelle oraz ma jedną, dużą wodniczkę. W komórce grzyba nie występują chloroplasty oraz ma wiele drobnych wodniczek. W komórce bakterii brakuje jądra komórkowego, chloroplastów, wodniczki, aparatu Golgiego, siateczki śródplazmatycznej. Ma natomiast substancję jądrową, otoczkę śluzową oraz rzęskę.