עיתון כיתתי

רשמו דברים חדשים שיש בכיתה

חדשות של היום הוא: פנינה צבע את השיערהיום הגיעה אלינו תלמידה חדשה ושמה קריסטין.

המעצבן מחנוכה