חגים ומועדים — פורים.

מגישים — דניאל ברקוביץ ועומר טל.

תעודת זהות

שם החג הוא פורים, משעמות החג היא יום תודה לאלוהים על שהציל אותנו מרצח עם שזמם המן בהסכמת המלך אחשוורוש. התאריך בו מציינים את יום החג הוא י'ד באדר. חג הפורים מבוסס על סיפור מגילת אסתר. מנהגי החג הם בעיקר לשמוח, לקיים סעודת פורים, שתיית יין ואכילת מאכלים מתוקים, ובנוסף גם ללבוש מסכות ותחפושות בדחנות והרעשה ברעשנים ומצוות החג כוללים את קריאת מגילת אסתר ומסירת משלוחי מנות. הדמויות המרכזיות בסיפור מגילת אסתר הם : מרדכי היהודי, אחשורווש, אסתר והמן.

מועד המציין אירוע היסטורי מסוים.

חג הפורים מתאים ל"מועדים המציינים אירוע היסטורי מסוים" מכיוון שבמגילת אסתר מסופר על המן שניסה לרצוח את היהודים בכך שהטיל פור ( תאריך ) שבו כל היהודים ימותו והאחשורווש אישר זאת ולאחר שאסתר פנתה לאחשורווש בעזרת תפילות לה' וה' תמיד היה איתה ובזכות זה היהודים לא נרצחו ויש לזה משמעות מיוחדת וזה מציין אירוע היסטורי.

בסרטון מראים את העדלאידע אשר מתקיימת בפורים.

עדלאידע 2015 חולון

כרטיסיות - דניאל

שם החג : פורים

אנחנו מציינים את היום הזה מכיוון שהמן הרשע ניסה לרצוח את היהודים ובכל זאת ניצלנו בזכות ה' ויש לזה משמעות גדולה מאד וזה אירוע היסטורי חשוב בדת היהודי.

המנהגים שנוהגים לקיים בחג זה הם להתחפש ולהכין משלוחי מנות ולשלוח אותם לחברינו, אכול אוזני המן וכמובן שלקרוא את מגילת אסתר בחג, להרבות בשתיית יין בחג זה, לחגוג בעדלאידע.

"נועד לציין אירוע היסטורי מסוים".

החג הזה מדגיש בעיקר את השמחה והבדיחות והעליזות.

כרטיסיות - עומר

שם החג : פורים

אנו מציינים את חג זה מכיוון שבכל זאת אנו היהודים הצלחנו להיפטר מהמן הרשע שרצה להשמיד אותנו וניצלנו בזכות ה'.

במועד זה אנו נוהגים לקרוא את מגילת אסתר, לחלק משלוחי מנות, להתחפש, להיות בעדלאידע ולהרבות בשתיית יין.

כן, בביתי אנו נוהגים בפורים להתחפש ולהכין משלוחי מנות וללכת כל המשפחה לעדלאידע.

יום זה נועד לציין אירוע היסטורי.

אני פורים - שירי פורים ברצף

שירי חג הפורים

הפרטים בעמודים 72 - 77 לגבי חג הפורים

לאחר שנודע המן מתכנן להרוג את כל היהודים, החליטה אסתר המלכה לגשת אל מלך אחשוורוש ולהתחנן לפניו שיציל את בני עמה. אולם אסתר חששה, כיוון שכל מי שפנה אל המלך ללא הזמנה מראש, הסתכן במוות. מרדכי והיהודים , אסתר ונערותיה, כולם צמו והתפללו ששליחותה תצליח. ואכן, המלך קיבל אותה בברכה, ובסיועה בוטלה גזרת המוות שהוטלה על היהודים. יום זה נקבע לזכר אותו הצום.