Julie Holtzhuizer, 'Dat ben ik!'

mijn SWOT-analyse en mijn SMART-acties.

Mijn SWOT-analyse

Strengths

- Ik ben goed in creatief denken.

- Ik ben erg perfectionistisch.

- Ik ben erg behulpzaam.


Weaknesses

- Ik ben minder goed in presenteren.

- Ik ben niet extravert.

- Ik heb moeite met het spreken van een andere taal.


Opportunities

- Ik heb een toekomst en later kans op een baan.

- Ik heb kans op goede relaties. Zowel privé als zakelijk.

- Met de werkervaringen die ik nu op doe heb ik later meer kans op een baan.


Threats

- De faalangst waar ik regelmatig mee te maken hebt zorgt ervoor dat ik minder goed kan presteren.

- Ik houd mij snel en makkelijk op de achtergrond. Hierdoor kan ik niet het uiterste van mijzelf laten zien.

- Door de crisis is er maar weinig werkgelegenheid. Dat betekent dat het aanbod van werkgevers groot is en de vraag klein is. De concurrentie tussen werknemers is daarom groot.
Mijn SMART-acties

Strengths

- Ik moet veel tijd kunnen nemen en moeite doen om creatiever te denken. Ik denk goed over het onderwerp na en bespreek het met de buitenwereld. Zo krijg ik meerdere visies en ideeën die mij ruimer kunnen laten denken en weer nieuwe inspiratie geven.

- Om perfectionistisch te zijn moet je, je werk vaak controleren. Ook laat ik het door andere controleren. Meerdere ogen zien meer dan 2. Er zullen meer fouten uitgehaald worden en het zal leidden tot een beter resultaat.

- Ik Luister goed naar wat mensen zeggen en vraag of ik iets voor ze kan beteken. Vaak kun je zelf ook wel bedenken waar je iemand mee kan helpen. Net als jij heeft de rest ook weleens hulp nodig.


Weaknessess

- Oefen de vaardigheid spreken veel. Spreek tegen de groep en durf je mening te geven. Om goed te kunnen presenteren moet ik over een bepaalde angst heen komen en mijn zenuwen onder controle houden. Ik moet de presentatie ruim van te voren voorbereiden zodat ik zekerder ben over het eindresultaat. Ga zeker staan, praat hard en kijk rond. Ook is het belangrijk regelmatig en op een natuurlijke manier je handen te gebruiken tijdens het praten.

- Om als introvert persoon meer extrovert te worden zal ik, mezelf ertoe moeten zetten om deel te nemen aan sociale activiteiten, zoals lid worden van verenigingen en clubs. Op deze manier komt het ‘netwerken’ op gang en kan plezier worden gehaald uit het socialiseren. Ook kan ik een assertiviteits- of presentatiecursus volgen. Helemaal extravert zal ik er niet van worden maar het helpt me wel weer een stapje vooruit.

-Ook heb ik moeite met het spreken van een vreemde taal. Ik zal meer moeten oefenen, en er meer tijd in moeten steken. Maar ik moet de taal vooral meer durven spreken. Het is niet erg om fouten te maken!Oppertunities

- Ik heb meer kans op een succesvolle baan door naar school te gaan, op school serieus te werken en goede punten te halen. Het is belangrijk nu al mijn verantwoordelijk heden te nemen.

- Door aardig tegen mensen te zijn zullen meer mensen je mogen ook zal je er zelf veel voldoening uithalen. Als je een sociaal persoon bent zal je meer kansen kunnen pakken. Mijn opa zei ook altijd: 'Je kan maar beter je concurrentie te vriend houden'.

- Kansen grijpen die ik krijg en deze kansen zelf ook opzoeken. IK kan een bijbaan zoeken die aansluit bij mijn interesses en opleiding.


Threats

- Om mijn faalangst te overwinnen moet ik ook dingen doen waar ik succes uithaal. Afwijzingen horen bij het leven maar uiteindelijk maken de successen je zekerder.

- Mijn mening hardop durven uitspreken. Ook is het goed om regelmatig met mijn stemklanken voor de spiegel te oefenen. Een zekere harde stem wordt sneller gehoord dan een onzeker zacht stemmetje.

- Onderscheidend en zeker over jou kwaliteiten zijn.