Over de drempel?!

19 februari - interactieve voorlichtings- en gespreksavond

We zijn onderweg van de Verzorgingsstaat naar de Participatiesamenleving!

  • Invoering Participatiewet (voorheen Wet Werken naar Vermogen)
  • Veranderingen in Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  • Nieuwe Jeugd(zorg)wet + regels Passend Onderwijs


Wat betekent dat voor onze wijk?

Hoe kunnen we daar als bewoners samen mee aan de slag?

Hoe blijven we voor elkaar zorgen in Westenholte?


Daarover willen we met u / jou in gesprek!


De Wijkvereniging WVF organiseert daarom, samen met Travers Welzijn en de gemeente Zwolle een interactieve voorlichtings- en gespreksavond voor alle bewoners van Westenholte!

OVER DE DREMPEL?!

Wanneer?


Woensdag 19 februari 2014 - 19:30 uur - 22:00 uur


Waar?


Wijkcentrum Het Anker - Meester Koolenweg 10, 8042 GA Zwolle

Programma

Inleiders zijn


  • Filip Van As (wijkwethouder)
  • Micha Baksteen (Hoofd Welzijn Driezorg)
  • Eline de Vries (Directeur CBS De Morgenster)
  • Petra Beniers (Buurtzorg Zwolle West)
  • Marco Blanker (Huisarts)


Aansluitend een interactieve discussie met alle betrokkenen / belangstellenden.

U / Jij komt toch ook?!

Wijkvereniging WVF

Wijkvereniging WVF zet zich in voor het leefbaar houden van de wijk (Westenholte, Voorst en Frankhuis) en het behartigen van de belangen van de bewoners naar officiële instanties.


We zijn ook op Facebook en Twitter actief! Volgt u ons al? :-)