Refleksioon

Keep calm and be reflective

Mis on refleksioon?

  1. Enesepeegeledus, mis aitab õpetajal saada teadlikumaks oma tegevuse tagamaadest.

    Refleksioon aitab tagasi vaadata- analüüsida tundi, enda tegevust, leida põhjuseid käitumisele.

    Toeks enda proffesionaalsele määratlusele sihtide seadmisele.

Mida reflekteerida?

Reflekteerida võib seda osa tööst, mis parasjagu aktuaalne või

muutmist vajab, näiteks:

•eesmärkide ja õpiväljundite täitmist,

•probleemseid situatsioone,

•õpilaste ja õpetaja motivatsiooni,

•õpilaste käitumist,

•õppesisu,

•enda positsiooni, tõekspidamisi, missiooni.

Miks reflekteerida?

Enamasti analüüsivad

õpetajad oma tööd nö jooksvalt – pärast tundi mõeldakse

läbi, mis Õnnestus? Mis oleks võinud paremini minna? Millised olid

probleemid? Tihtipeale jääb aga tunni ja enese käitumise analüüs

muljete tasandile või analüüsitakse vaid tegevust, sügavamat enesepeegeldust

ei toimu. Kas seetõttu, et ei leita aega või kogemuse

puudumisel?

Refleksiooni tasemed

Refleksioon võib alguse saada ükskõik millisest tasemest!

Big image

Kuidas reflekteerida?

Dokumentatsioon :

•Tunni analüüs

•Tundide või juhtumite kirjeldused

•Õpipäevik (Märkmetega)

•Õpilaste kunstiteoste kogu

•Tagasisideküsimused

•Video

•Pildid, skeemid, märkmed.

Kui palju on mõistlik kulutada reflektsioonile aega?

•Kuni eesmärgi saavutamiseni!