natuur en scheikunde 2

verbranden

verbrandingsverschijnselen

bij verbrandingsverschijnselen zie je, ruik je of voel je de dingen dat zijn bijv. licht, rook, gloeien, vonken, eem brandgeur en warmteontwikkeling enzovoort

branden en blussen

om een brandstof te laten branden ben je 3 dingen nodig. die 3 dingen zijn tempratuur, zuurstof en brandbarestof. die 3 dingen worden vaak weergegeven in een branddriehoek (zie afbeelding). als er brand is wil je dat zo snel mogelijk uit omdat te kunnen doen moet je weten waardoor een brand kan branden. een brand heeft 3 factoren die 3 factoren zijn: zuurstao, tempratuur en brandbare stof. als je 1 van die 3 weghaald stopt de brand. je hebt verschillende blusmiddelen om 1 van de 3 weg te halen. een voorbeeld van een blusmiddel is zand en water zand verlaagt de tempratuur en haalt het zuurstof weg, het water verlaagt alleen de tempratuur.
Big image

brandstoffen en verbrandingsproducten

bij een verbranding verbrandt de brandbare stof met zuurstof. de reactieproducten zijn oxiden. een voorbeeld daarvan is als je koolstof verbrand krijg je het gas koolstofdioxide, koolstofdioxide is een voorbeeld van oxiden.

aantonen van verbrandingsproducten

om een een product aan te tonen ben je 2 producten nodig. en met een stof kun je de andere stof aantonen

verbranding, milieu en gezondheid

bij een verbrandingsapparaat moet genoeg lucht komen om een volledige verbranding te krijgen anders heb je een onvolledige verbranding en daar komen giftige stoffen bij vrij.

bijv. koolstofmono-oxide en roet.

Big image