Unsicherheit

Wir übersetzen Adam Mickiewicz

NIEPEWNOŚĆ (fragment)


Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę,

Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;

Jednakże gdy cię długo nie oglądam,

Czegoż mi braknie, kogoś widzieć żądam

I tęskniąć sobie zadaję pytanie:

Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?


Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu

W myśli twojego odnowić obrazu;

Jednakże nieraz czuję mimo chęci,

Że on jest zawsze blisko mej pamięci.

I znowu sobie powtarzam pytanie:

Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?


Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale,

Abym przed tobą szedł wylewać żale;

Idąc bez celu, nie pilnując drogi,

Sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi;

I wchodząc sobie zadaję pytanie:

Co mnie tu wiodło? przyjaźń czy kochanie?

Suspense (excerpt)


When I don't see you, I don't yearn, I don't cry,

Then when I see you I do not lose my mind;

However when I've not seen you for a long time,

I feel lack of sth, I'd like to see your shine

And missing and yearning I ask myself loud:

Is it a friendship? Or it is a love?


When you recede from my view and disappear

I can't see in my mind your image appeared;

However I feel in spite of desire,

That it's close by my memory and fire.

And missing and yearning I ask myself loud:

Is it a friendship? Or it is a love?


I suffered sometimes but I didn't think at all,

That I could complain in your presence cold;

Aiming without target and watching no road,

I don't conceive how I'll get your home by boat;

And entering your home I ask myself loud:

What led me your home? A friendship or a love?

Das Bild von www.flickr.com (From S@ilor)