Evaluatie beoordelingsformats

Instellingsexamen spreken/gesprekken

25 Maart in Leeuwarden en 27 Maart in Heerenveen om 15.30 uur.

Het is tijd om de beoordelingsformats van het Instellingsexamen te evalueren!

Hierbij van harte uitgenodigd.

Kom met je ervaringen, mogelijke verbeteringen,producten en dergelijke.

Tot dan! Lydia Kruiper Siety Feijen.