מה חדש במד"ח ?

לקט עדכונים משולחן המפמ"ר | נובמבר-דצמבר 2014

Big image

מה בעלון ?

מורים יקרים,


שנת הלימודים החלה בסימן של עשייה וקידום עקרונות הלמידה המעמיקה והפדגוגיה הדיגיטלית במקצועות מדעי החברה.

בחודשיים האחרונים עברנו המדריכות הארציות ואנוכי בכל בארץ במסגרת הכנסים המחוזיים ושוחחנו איתכם, המורים , בעניין השינויים והעדכונים במסגרת תכנית הלימודים החדשה לתלמידי כיתות י' ובנושאים רלוונטיים אחרים. הכנסים עברו בהצלחה רבה ובנוכחות מרשימה. ברצוני להביע את הערכתי הרבה לכם, המורים, ולצוות המדריכים הארציים והמחוזיים על הגעתכם ועל הדיאלוג המכבד שקיימתם איתנו ובעיקר, על הנכונות ללכת עם המהלך על אף החששות והשאלות הרבות שמתעוררות.

אני וצוות המדריכים הארציים עומדים לרשותכם בכל שאלה וסוגיה העולה בעת יישום עקרונות הרפורמה .

ביחד - נצליח.להלן פרוט המסמכים והיוזמות בעלון זה:

 • החידה התלת-שבועית.
 • חידון אוצרות הסוציולוגיה.
 • תחרות עיצוב הכרזה בפסיכולוגיה.
 • תחרות עבודות חקר כחול לבן.
 • שילוב מעורבות חברתית מעשית ולמידה עיונית במדעי החברה.
 • עדכון המחוונים לעבודת החקר האישית והקבוצתית.
 • הצעות לצפייה בהצגות/סרטונים.
 • עדכון מידע במאגר המעריכים למעריכי בחינות הבגרות.
 • הזמנה למפגש הדרכה מקוון בנוגע לשילוב סרטונים אינטראקטיביים בהוראה.
 • מפגשים מקוונים בנושא אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה:
- מיזוג טקסטים – הקלטת המפגש.
- הסקת מסקנות – קישור לטופס הרשמה.
 • מפגש מקוון בנושא עבודת החקר הקבוצתית: נהלים והנחיות – הקלטת המפגש.

החידה התלת שבועית

החידה התלת-שבועית במדעי החברה ממשיכה להתפרסם.
בשתי החידות הראשונות לשנת תשע"ד הייתה הענות יפה של תלמידים דבר המצביע על כך שהתלמידים נהנים מהגירוי האינטלקטואלי, המאפשר למידה משמעותית.

מורים שתלמידיהם ענו נכון על החידה, מקבלים מכתבים בימים אלו.

כולם מוזמנים להצטרף לאתגר - כל החידות מתפרסמות באתר הפיקוח על מדעי החברה ובדוא"ל, באמצעות המדריכים המחוזיים.


מורים המעוניינים לעשות שימוש בכיתה בחידות שהתפרסמו בשנת תשע"ד, מוזמנים להיכנס לקישורים: חידות בפסיכולוגיה | חידות בסוציולוגיה | חידות בכלכלה

חידון: בעקבות חמיצר ואוצרות הסוציולוגיה

פורסם באתר הפיקוח על מדעי החברה

תחרות עבודות חקר: כחול לבן

פורסם באתר הפיקוח על מדעי החברה

עודכנו המחוונים בעבודת החקר האישית והקבוצתית

פורסם באתר הפיקוח על מדעי החברה

הכנסו ועדכנו את מאגר ההצעות לצפייה בהצגות וסרטים

יחד בונים מאגר הצעות לצפייה בהצגות וסרטים הרלוונטיים לתחומי הדעת של מד"ח - הנכם מוזמנים להוסיף את המלצותיכם.

עבודת החקר הקבוצתית - נהלים והנחיות
אסטרטגיות חשיבה, מיזוג טקטסים | יהודית קלנר, הפיקוח על מדעי החברה