החוק השני של התרמודינמיקה

הערכה חלופית

אנטרופיה

מדד לפיזור חלקיקים