ENSK3YN05

Enska - yndislestur

Áfangalýsing

Áfanginn gengur út á að nemendur lesi enskan texta sér til ánægju og yndisauka. Í stað tímasóknar er lögð áhersla á sjálfstæð vinnubrögð nemenda þar sem þeir nýta tímann til lesturs og verkefnavinnu sem tengist textanum. Nemendur velja sér fjórar bækur, lesa þær og skila inn skýrslum. Nemendur bera sjálfir ábyrgð á að útvega sér les efninu. Nemendur geta sjálfir ákveðið hvaða bækur þeir lesa en þó með ákveðnum reglum, kennari útskýrir nánar.

Markmið:

Þekkingarviðmið:

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

  • mismunandi tegundum bókmennta

  • enskum bókmenntum og samfélaginu eins og það birtist í bókmenntum

  • orðaforða sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi eða starfi

Leikniviðmið:

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

  • lesa sér til gagns og gamans bókmenntatexta

  • skilja meginefni óstytts bókmenntatexta

  • vnna með nýjan orðaforða

Hæfniviðmið:

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  • tjá sig á ensku um efni sem hann hefur kynnt sér til hlýtar

  • átta sig á samfélagslegri skírskotun og ná duldum boðskap og hugmyndum

  • tjá rökstudda afstöðu og taka þátt í málefnalegri umræðu um bókmenntir