רחובות מספרים-יוני נתניהו

עורכות : תהילה ואפרת

רחוב יוני נתניהו -גבעת שמואל

הרחוב נמצא בסמוך לקניון הגבעה

יוני נתניהו - תעודת זהות