Divorci? Separació? Ruptura?

Pactes, acords, solucions

Big image

Qui som? Què fem?

Som un equip de professionals, advocats i mediadors. Oferim tramitar el seu divorci, separació o ruptura de parella de manera pactada amb plena eficàcia jurídica.

Com ho fem?

El mètode es basa en què siguin les parts, en aquest cas la parella o matrimoni que es trenca els qui trobin la millor solució. Aquest procés de mutu acord redueix la duresa del conflicte així com evita, en bona mesura, el malestar emocional que inevitablement provoca un divorci o una ruptura de parella, especialment en els més petits de la casa.

Objectius i beneficis

  • Evitar la via judicial contenciosa
  • Aconseguir acords sòlids, legalment vàlids i acceptats per totes les parts
  • Preservar el benestar emocionals dels fills
  • Procés ràpid, confidencial i transparent
  • Plena Eficàcia jurídica
  • Menys desgast emocional
  • Pressupost a mida sense sorpreses