מחזה "הקמצן", העימות כסף ואהבה.

מגישה: מיטל קרואני ט'4

העימות מתרחש בין הדמויות:

הַרפָּגוֹן- אביהם של קְלֶאָנט ואֶליז, קמצן ואובססיבי לכסף, מעדיף כסף מפני אהבה,מאוהב במריאן.

קְלֶאָנט- בנו של הרפגון, מאוהב ב-מריאן.
אֶליז-בתו של הרפגון. מאוהבת ב-וואלר.

נושא העימות:

הרפגון המוצג כבעל אופי קמצן, מחפה על ילדיו שיעדיפו אהבה מפני כסף. קמצנותו של הרפגון גוברת על כושר המחשבה וההיגיון שלו, הוא מחפה על ילדיו שידוכים המועילים לו באופן כלכלי; את בנו יחתן עם אלמנה עשירה ואת ביתו יחתן עם זקן המוכן לקחת את ביתו ללא נדוניה. דבר זה לא מוצא חן בניהם, מהסיבה הפשוטה שיש ברשותם אהבה ומעדיפים את האהבה מפני הכסף. להרפגון לא אכפת מאהבה, ויעשה הכל בשביל חיסכון כספי, שזה הרי אושרו הגדול.

ציטוטים מתוך המחזה:

• תמונה ד' עמ' 23, קליאנט לאביו; " אבי, במה נחשב הכסף כשמדבר בנשואין עם עלמה ישרת לב ?"

ציטוט זה מדגיש אשר לקליאנט עדיפה אהבה מפני הכסף.

• תמונה א' עמ' 9, אליז לולר; " הדברים הללו גדולים ונפלאים בעיני ואני כשלעצמי די לי בהם שאצדיק בלבי את הארוסין אשר הסכמתי להם. אבל האחרים אולי לא יסתפקו בכך ואינני בטוחה כי יבינו לרוחי."

ציטוט זה מראה את פחדה מפני אביה, שעלול לא להסכים לברית האירוסין מפני סיבות כלכליות.

  • • תמונה ד' עמ' 23, הרפגון לבנו; " מה שיש לומר הוא שאם גם אין אתה מוצא כאן את הסכום הראוי, אפשר למלא את ההפסד ממקום אחר".
    ציטוט זה מראה על חשיבה חסכונית בכל מעשה שהרפגון עומד לעשות.