DEIXALLES ESPACIALS

Cable Electrodinàmic

Problema:Deixalles Espacials

Les deixalles espacials és situan a una altura de 2000Km de la Terra, son satel·lits fora de servei, diposits de combustible, parts rebutjades de llançaments o missions espacials, fragments de col·lisions, restes de pintura de vehicles espacials... Tot això fa que sigui imposible que els satel·lits d'aquella zona facin el seu treball.
Big image

Solució: Cable Electrodinàmic

És un cable que aprofita el magnetisme terrestre per a arrossegar els trossos de deixalles espacials i reduir-ne la velocitat. D'aquesta manera, les restes "desorientarien" per arribar a l'atmosfera terrestre, on és desintegrarien.
Big image

Promotors

El promotor principal és la Agencia Japonesa de l'Exploració Espacial (JAXA), però compta amb la colaboració de l'empresa de Nitto Seimo.

Avantatges

- Treurà molta deixalla espacial

- Té una construcció facil

- No queden residus

- No fa mal bé el medi ambient

- Els materials són facils de aconseguir

Inconvenients

- És tardan 10 anys en constrir-ho i montar-ho tot

- És molt car

- Podrien danyar els satel·lits propers