Deep Blue Publications Group

6 sosiale medier Tips : Deep Blue Publications Group

6 Sosiale Medier Tips For Verdipapirforetak


I det siste tiaret har sosiale medier forandret måten folk kommunisere og samhandle pa daglig basis. Folk i alle aldre og bakgrunner stromme til populære sosiale medienettverk for bedriften, personlig, sosiale og informasjonsmessige formål. Mens det har blitt et globalt fenomen, er investment management sektoren blitt langsom å sosiale medier strategier.


Sosiale medier er vanlig a bygge og styrke merkevarebygging, forsterke et selskaps omdomme og fremme kunderelasjoner. Bedrifter og selv regjeringer, etablerer en sosial media tilstedearelse kommunisere direkte og fritt med kunder og potensielle prospekter.


I 2013 fant PricewaterhouseCoopers at 40% av forvaltere "er ikke aktive pa sosiale medier og forblir på en"vente-og-se"tilnarming." Mens SEC og FINRA har frigitt veiledning om sosiale medier bruke, vise mange verdipapirforetak fortsatt det som en risiko i det aktuelle regelverk miljoet. Gjenvarende kompatibel i en apen og ubegrenset forum er en utfordring; men kan ikke selv de nolende firmaet nekte for at det er her for a bli.


For a utnytte sosiale medier pa en mate som er fullstendig kompatibel, bør bedrifter vurdere folgende tips for en gjennomtenkt tilnarming til sosial aktivitet:


Plattform utvalg


Hver sosiale medieplattform har forskjellig funksjonalitet. Verdipapirforetak bor forsta funksjonaliteten og innstillingene for hver plattform de bruker a effektivt tilfredsstille gjeldende myndighetskrav.


Retningslinjer


Ifolge FINRA tolkes sosiale medier veiledning regler "pa en fleksibel mate a tillate bedrifter a kommunisere med kunder og investorer bruke denne nye teknologien." Med denne sammenheng i tankene, sette opp klare retningslinjer og prosedyrer er kritisk, men bedrifter bor ikke bli lammet over noen 'bakhold' avgjorelser fra regulatorer.

En vellykket sosiale mediestrategi talsmenn commonsense og fleksibilitet.


Innhold kalender


Bedrifter bor opprette en kalender for fremtidige innhold for a hjelpe oppnå regulatory compliance og limit omdommerisiko. Innhold bor vare tidsriktig og relevant, gjelder hendelsene og happenings og mote forhandsgodkjenning tiltak.


For a redusere eller lindre kompatibilitet bekymringer, kan bedrifter bruke sine eksisterende innhold eller lage maler med forhandsgodkjente messaging.


Stemmen til forbrukeren


Interaktive natur sosiale medier skaper noen unike situasjoner for verdipapirforetak. A trykke inn stemmen til forbrukeren kan spille en betydelig og fordelaktig rolle for noen verdipapirforetak i dag.


Bedrifter skal utnytte sosiale medieplattformer som metode for a identifisere hvem kundene er, hva de vil og hva slags produktet eller tjenesten de trenger, a best møte behovene fremover.


Trening


Trening er en kritisk komponent i firmaets sosiale mediestrategi. I tillegg regulerende lover ha bedrifter ogsa firmaets retningslinjer der de ma overholde. Opplaring bor gi en klar idé om forventninger nar opptrer pa vegne av firmaet og inneholde alle nodvendige personell og eksterne forretningspartnere involvert, inkludert konsulenter, PR firmaer, etc.


Arkivering


Arkivering er nodvendig til natur samsvar. Social media skaper en ny plattform a fange, lagre og hente meldinger og hyperkoblet materialer til tredjeparts nettsteder. Mange e-arkivering løsninger har innebygd teknologi for sosiale medier, mens avanserte teknologi verktoy er utformet for a mote de unike utfordringene av varierende sosiale medieplattformer. Forvaltere bor vurdere disse tipsene for a utnytte en gjennomtenkt tilnærming til sosiale medier på en mate som er kompatibel.


Sosiale medier engasjement hjelpe verdipapirforetak bygge en lojal base med autentisk, sanntid dialog, deling av informasjon og trodde lederskap plassering. I USA og Canada anslas det at 5 millioner hoy-net-worth ("HNW") investorer aktivt bruker sosiale medier til forskning finansielle beslutninger.


Samlet gjor forbrukere mer enn bare betaler regninger. Forbrukerne er a utnytte Internett forskning, sammenligne, samarbeide, koble, dele erfaringer og fundamentalt koble med bedrifter pa en ny mate.


Gitt den commonsense tilnarmingen av regulatorer, er barrierene mellom verdipapirforetak og sosiale mediebruk raskere falming. Investering bor forst utvikle en barekraftig sosial mediestrategi utnytte kraften og hoste fordeler av denne plattformen.