Yr Amseroedd Abertawe

50 Mlynedd ar ol Aberfan

Y Trychineb

Heddiw Rydym yn cofio un o trychunebau fwyaf Cymru. Trychineb Aberfan. 50 Mlynedd yn ol wnaeth wastraff pwll glo rhif 7 cwympo I lawr y mynydd ac dros pentref Aberfan. Cafodd 166 o bobl ei ladd yn yr erchylldra ac 116 o honym yn plant a oedd yn yr ysgol. Roedd yn diwrnod arferol I pawb ac roedd y plant yn gadael y gwasanaeth yn canu 'all thing bright and beautiful' pan death y wastraff glo lawr o pwll glo rhif 7 a gorchuddio Aberfan gyd 40,000 metrau ciwb o wastraff yn gorchuddio'r pentref gyda 3-6 metr o ddwr yn y wastraff glo. Y diwrnod a death y Trychineb hyn i'r byd cafodd y llinell ffon ei ddwyn ac mae rhai yn dweud a bydd hyn wedi achub y bywydau o llawer ond wnaeth neb ei weld ffelu bydd y ffon ddim yn help I unrhyw un. Ar ol I hyn digwydd roedd y wastraff yn 12 metr ddwfn ac ar ol 11 o'r gloch wnaeth neb arall cael ei achub. Roedd fwyafrif o'r pobl wnaeth farw farw o 'asphyxia'. Ac roedd y pobl cyffredin yn mynd I fewn o'r ffordd o'r profesiynol's. Ac I cael llun dda wnaeth photograffwr dweud I ferch I meddwl am ei ffrindiau a dechrau crio am llun dda. Ar ol i'r trychineb wnaeth rheolau pyllau glo wedi newid.

Effaith ar y pobl

Dwedodd un bachgen '' I heard a noise, a big rumbling noise. ... I saw a tree and a telegraph pole coming towards me first, then I saw a big black mass of stuff. ... A black wave of muck.''


Wnaeth bachgen 3 mis oed Gareth Evans ei farw yn yr erchylldra o Aberfan ac roedd Y Bwrdd Glo Cenadlaethol wedi cael ei cosbi ac roedd rhaid iddynt talu iawn dal o £500 I pob deulu a wnaeth colli plenty ond dwedodd y Bwrdd Glo taw gweithreidd naturiol oedd hyn ond cafodd ei ddarganfod bod y wastraff wedi bod yn suddo am misoedd ac wnaeth nhw wneud ddim I ei stopio. Caewyd y pwll glo yn 1989.