30%- הערכה חלופית בהיסטוריה

מטלה שנייה - הגטאות

הנחיות לקבוצות.

הכיתה י'5

מורה מגישה : גלי כהן .


המטלה השנייה עוסקת בתקופת הגטאות .

תוכלו לבחור מתוך הנושאים שלמדנו בכיתה ומופיעים בחוברת .

הקמת הגטאות.......................................................................................................עמוד 16יודנראט.................................................................................................................עמוד 16החיים בגטו............................................................................................................עמוד 19השפעת תנאי החיים בגטו על הפרט, המשפחה והחברה היהודית....................................עמוד 20דרכי התמודדות של היהודים בגטו.............................................................................עמוד 20

דילמות ודרכי התמודדות של היודנראט בזמן ביצוע הפתרון הסופי...................................עמוד 27המרידות בגטאות....................................................................................................עמוד28


מתוך נושאים אילו עליכם למצוא תמונה שמבחינתכם מספרת את האירוע ההיסטורי , לבצע עריכת פוטושופ שתמחיש את התחושות שלדעתכם התמונה מעוררת על מנת להעצים את הסיפור שהיא תיעדה .

התמונה תוצג בתערוכה כיתתית יחד עם עבודת ההגשה השנייה שלכם .

התמונה תודפס על לוח קאפה לצורך הצגה.

יחד עם התמונה יצורפו שני מסמכים , הראשון מתאר בפירוט את האירוע ההיסטורי שבו צולמה התמונה וההקשר שלה לתקופת הגטאות .

המסמך השני הוא רפלקציה של חברי הקבוצה , כחומר מדוע בחרתם בה , ומה ניסיתם להביע דרך העריכה בפוטושופ.

על כל חברי הקבוצה לתרום להגשת המטלה .

קבוצה שתהיה מעונינת במיצג אומנותי אחר תפנה לקבלת אישור מהמורה .

את כל השלבים יש לאשר מול המורה עד לתוצר הסופי.

תאריך הגשת המטלה ה20.05.2016.

בהצלחה !

חשוב לתת רקע כללי על הגטו שבחרתם לעסוק בו.

דוגמאות נוספות לתמונות