עבודה בתנ"ך

מגיש:רועי אבישר

2 ציטוטים שמופיעים גם בתנך וגם בהגדה של פסח

הציטוט הראשון: "ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם." (שמות פרק א' פסוק ז')

הסבר: הציטוט אומר שבני ישראל יתרבו מאוד בארץ מצרים ומתאר זאת בחמש פעלים שחוזרים על עצמם


הציטוט השני:"ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים וייאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שוועתם אל האלוהים מן העבודה"

הסבר: במצרים מת פרעה ובני ישראל עוזבים את עבודתם ומתחננים לה' שיעזור להם

עשר המכות

במשפחתי אנו נוהגים לקרוא את עשר המכות תוך כדי שאחד מהמבוגרים במשפחה שופך כוס יין אדום לתוך צלחת אחרי קריאה של כל מכה הוא שופך קצת ובמכת הבכורות הוא שופך את יותר ממה שהוא שפך במכות הקודמות עד שנגמרת הכוס
Big image

מכת בכורות

המכה העשירית-כל בכורי מצרים מתו

המכות שבחרתי הם: חושך ושחין

מכת חושך

המכה מופיעה בשמות פרק י' פסוקים 21-29

כל מצרים חשכה במכה והנזק שנגרם כתוצאה מהמכה הוא שהמצרים לא יכלו לראות אחד את השני או את חפציהם והיו יכולים גם ללכת לאיבוד בחושך

לא הייתה אזהרה לפני המכה

בני ישראל לא נפגעו מהמכה ופרעה הסכים לשחרר את בני ישראל אך בלי צאנם ובקרם

מסקנותיי הן: שפרעה כבר ראה את כוחו של אלוהים ובעצם עשה בטיפשות שלא שחרר את בני ישראל עם צאנם ובקרם וכל חפציהם כדי שלא יבואו עליו ועל עמו עוד מכות

מכת שחין

המכה מופיעה בשמות פרק ט', פסוקים: ח' - י"ב

כל בני מצרים ובהמותיהם נחלו בשחין-מחלה אשר גורמת לפצעים בכל הגוף המכה

לא הייתה אזהרה לפני המכה

במקרא לא מבואר מפורשות שמכת שחין פגעה במצרים בלבד, הדבר עורר מחלוקת בין פרשני המקרא וחכמים נוספים: לדעת רבי אברהם בן עזרא מכת שחין פגעה גם בעברים כמו במצרים אך הרמבם חלוק על דעתו

פרעה עדיין לא משחרר את בני ישראל ממצרים

מסקנותיי הן: שהמכה שהביא אלוהים הייתה חזקה מאוד וקשה לשרידה

בונוס kahoot