מפעל לקיה

סיפוק תזונה לבתי סבפר

תזונה נכונה

זה מפעל שיתקיים בשנה הבא בעזרת השם על ידי יסין אאלסד זה אמור לספק תזונה בריאה לכל ילד עד גיל 11 כלומר כיתה ו בבתסי ספר יסיודי