Posetite Vašar Hobija

Naš specijalan dan se bliži!

Pridružite se! Svi koji mogu da dođu naša vrata su im širom otvorena! Srećni smo zbog dolaska!

Thursday, March 26th, 10:30-11:30pm

15а Bore Prodanovića

Novi Sad, Vojvodina

Big image
Hobby Ideas TVC 2
Cute Greeting Card Making Tutorial.
Lamp Shade