עבודה על הפרויקט(זכרון יעקוב).

מגישים: עומר, אופיר, שובל, ליאב, גיא.

שאלות ותשובות:


-שאלות-

•מהו המקום בארץ בו מתרחשת העלילה?

•באיזו תקופה מתרחשת העלילה?

•איזה אירוע משמעותי התרחש במהלך העלילה?

•אילו דמויות קשורות לאירוע שהתרחש?

-תשובות-

המקום בארץ בו מתרחשת העלילה הוא זיכרון יעקוב.

עלילה מתרחשת בתקופת מלחמת העולם הראשונה בזמן שהטורקים שלטו

על ארץ ישראל.

האירוע המשמעותי שהתרחש במהלך העלילה הוא: הקמת ארגון ניל"י.

הדמויות הקשורות לארגון ניל"י הם: שרה אהרונסון, רבקה אהרונסון, אהרן אהרונסון,

אלכס(אלכסנדר) אהרונסון, אבשלום פינברג, ועוד.

השוואה בין המתואר בספר לבין מה שקרה במציאות:

במקורות המידע כתוב שהסימן שמודיע לספינה הבריטית "מנגם" שיש מודיעין הוא שהחלון בצריף הכרם של משפחת אהרונסון פתוח, ואילו בספר כתוב ששרה הייתה צריכה לתלות בגד על חוט הכביסה שנמצא בצריף הכרם של משפחת אהרונסון.


במקורות המידע כתוב שמרות ניל"י הן:

 • לסייע לבריטים בכיבוש הארץ מידי התורכים על-ידי איסוף חומר מודיעיני.
 • לתמוך ביישוב היהודי בארץ ישראל, שסבל במלחמה מרעב ומחלות.
 • להביא לידיעת העולם את המתרחש בארץ ישראל.
 • לממש חזון לקראת הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.

לעומת זאת בספר כתוב שמטרות ניל"י הן:

 • לסייע לבריטים בכיבוש הארץ מידי התורכים על-ידי איסוף חומר מודיעיני.
 • לתמוך ביישוב היהודי בארץ ישראל, שסבל במלחמה מרעב ומחלות.
 • לממש חזון לקראת הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.
 • לא כתוב שהם רצו להביא לידיעות העולם את המתרחש בארץ ישראל.


במקורות המידע כתוב שהסיבות לחשיפת ניל"י הן:

 • תפיסת יונת הדואר שכשלה ונחתה בחצר המושל בקיסריה.
 • מעצרו של נעמן בלקינד בידי הטורקים.
 • גילו מטבע בריטי בשוק ברמלה.

לעומת זאת בספר כתוב שהסיבות לחשיפת ניל"י הן:

 • תפיסת יונת הדואר שכשלה ונחתה בחצר המושל בקיסריה.
 • מעצרו של נעמן בלקינד בידי הטורקים.
 • לא כתוב שגילו מטבע בריטי בשוק ברמלה.

בתמונה שרה אהרונסון ואבשלום פינברג:

Big image