Fagdag Markedsføring & Ledelse 1

A502, 29.01.2016

Distribusjon

Kompetansemål:

Utrede ulike former for kjedesamarbeid

Gjøre rede for ulike former for distribusjon og ulike aktørers funksjoner i en distribusjonskanal

Kilde: NDLA

Oppgave 1

I artikkelen Salget av digitalbøker for barn eksploderer lærer vi at app-bøker selger bedre enn e-bøker, selv om de er dyrere i produksjon og har høyere pris. Hvorfor tror du denne måten å distribuere bøkene på er mer populær enn e-bøker? Hvilket behov er det forlagene møter her? http://www.aftenposten.no/kultur/Salget-av-digitalboker-for-barn-eksploderer-6772059.html

Oppgave 2

Hvorfor tror du distribusjonsstrategien magasinet =Oslo bruker, har vært så vellykket? I artikkelen =Oslo får to nye søstermagasiner kan du lese om motivasjonen bak dette og lignende magasiner. Tror du det er en distribusjonsstrategi som kan brukes for andre produkter? I så fall hvilke?

Oppgave 3

Lag en film der du tar for deg følgende punkter:

 • Presenterer de forskjellige mellomleddene vi har i distribusjonskanalen, og forklar hva de gjør.
 • Vis forskjellene mellom direkte og indirekte distribusjon, og få frem hva distribusjonsgrad handler om.
 • Bruk bilder, tekst, stemme og musikk for å lage variasjon i filmen din, og få frem poengene på en tydelig måte.

Oppgave 4

Tenk deg at du skal markedsføre og selge produktet et glass vann.

 • Hvordan må produktet være utformet for at du skal kunne distribuere det på forskjellige måter?
 • Hvordan må emballasjen være?
 • Hva slags distribusjonskanal velger du?

Vær kreativ og finn gode løsninger!

Oppgave 5

Blogg om kapittelet P for plass (distribusjon)

Finn et tema som du synes er spesielt interessant innen distribusjon, og blogg om det. Bruk blogg-stemmen din og lag et fengende blogginnlegg!

Oppgave 6

Nå skal du få lage deg en oversikt over de ulike sidene ved kapittelet P for plass. Organiser tankekartet i hovedord og underord, slik at det viser hvordan begrepene henger sammen. Dersom det hjelper deg, kan du også tegne eller legge inn symboler. Ofte kan det gjøre at man husker bedre.

Dersom du vil lage et elektronisk tankekart, kan du gå inn på Fronter/Creaza og lage et tankekart ved hjelp av programmet der.

Du kan også lage tankekartet for hånd – mange lærer bedre når de må skrive ned ordene selv. I så fall kan det være lurt å bruke forskjellige farger og kanskje finne bilder du kan lime inn ved siden av, slik at du husker bedre.

Oppgave 7

Gå inn på http://www.wordle.net/create og lag en ordsky med viktige begrep fra distribusjonskapittelet

Oppgave 8

Repetisjonsspørsmål

 • Hva handler plass om i markedsføringssammenheng?
 • Hvilke avgjørelser sorterer vi under begrepet distribusjonsbeslutninger?
 • Hva er en distribusjonskanal?
 • Hva mener vi med direkte og indirekte distribusjon?
 • Hva er fordelene og ulempene ved å bruke direkte eller indirekte distribusjon?
 • Forklar hva kanalmedlemmene grossister, detaljister, agenter og kommisjonærer gjør. Gi eksempler på slike kanalmedlemmer.
 • Hvilke forskjellige distribusjonsgrader har vi, og hvilke produkter passer typisk for hver grad?
 • Forklar hvordan sammenhengen mellom p-ene er for produktet Tine melk.
 • Hvilke basisfunksjoner er noe de aller fleste butikker har, og hvorfor kan det lønne seg å dele på slike basisfunksjoner gjennom et kjedesamarbeid?
 • Hvilke former for kjedesamarbeid har vi?
 • Hva er fordelene og ulempene med de forskjellige typene kjedesamarbeid?
 • Hva menes med stordriftsfordeler? Forklar.
 • Hva er horisontal og vertikal integrasjon? Gi eksempler.

Oppgave 9

Lag gloggen «Kjedesamarbeid»

Lag en glogg der du presenterer temaet kjedesamarbeid. Gjør rede for

 • de ulike typene kjedesamarbeid
 • fordeler og ulemper ved de ulike samarbeidsformene
 • horisontal og vertikal integrasjon

Bruk eksempler fra næringslivet, slik at stoffet blir relevant og praktisk rettet.

Krydre gloggen med filmer, bilder, lyd og tekst, og legg gjerne på stemme der du snakker deg gjennom temaene du tar opp.

Oppgave 10