Aankondiging

Landelijke studiedag opleidingen vaktherapeutische beroepen

Trots & Toekomstgericht

Graag nodigen wij u uit voor de eerste gezamenlijke studiedag voor alle opleidingen voor vaktherapeutische beroepen. De feestelijke aanleiding hiervoor is de presentatie van het Landelijk Domein Profiel (LDP) bacheloropleidingen vaktherapeutische beroepen 2016!

SAVE THE DATE !

Saturday, Jan. 30th, 9:30am-4:30pm

33 Kapittelweg

Nijmegen

Programma

09.30 Ontvangst en inschrijving subgroepen


Lezingen

10.00 Wouter van der Leeuw: Welkom en Opening

10.15 Suzanne Haeyen: LDP, De blik van buiten naar binnen

10.30 Irene Rentenaar: Belang van het LDP voor het werkveld

10.45 Giel Hutschemaekers: Organisatie van vaktherapeutische beroepen

11.15 Luuk Sietsma: Belang van de Generieke Module Vaktherapieën

11.45 Susan van Hooren: Kennisontwikkeling door samenwerking


12.15 Lunch


Thema's Plenair

13.15 Thema 1: "ondernemen" door Bas Dopheide

13.35 Thema 2: "interprofessioneel samenwerken" door Peter Hilderink

13.55 Thema 3: "verbinding afstudeeronderzoek aan KenVaK" door Ingrid Penzès


14.20 - 14.35 koffie/thee


Thema's in Subgroepen

14.35 - 16.00 Verdieping in een thema naar keuze 1,2 of 3


Parallel aan de subgroepen is er ook de mogelijkheid om de documentaire (inclusief lezing) "Why is my name not Gavin?" te bekijken. Deze documentaire gaat over Zuid-Afrikaanse jonge gevangenen en de positieve werking van dramatherapie.


16.00 Borrel