תומאס אדיסון

כיתות ה-ו

חלק מהמצאותיו של תומאס אדיסון:

נורה,מערכת טלגרף , טלפון , הסרט הנע המדבר הראשון.
דקה וארבעים וחמש שניות על תומס אדיסון-ברק ברויטמן

כיצד המצאותיו תרמו לנו

המצאותיו של אדיסון תרמו מאוד לחיי היומיום בזכותו יש לנו טלפונים אור ועוד הרבה דברים נוספים.

אם לא היו לנו את אדיסון היה יכול להיות שהיינו עכשיו יושבים בחושך....

המצאותיו:

אדיסון חיי בשנים: 1847-1931

לסיכום

אדיסון הוא אחד מהאנשים ששינו את חיינו