Jerusalem of gold

מגישים: דניאל צ'פניק ויובל בירנבאום

ירושלים-מרכז העולם

ירושלים היא עיר הקודש לעם היהודי שבה נמצא הכותל המערבי, עיר דוד, וקבר דוד שהם המקומות הקדושים ביותר לעם היהודי.

אך לא רק לעם היהודי, ירושלים מקודשת לנוצרים שיש להם את כנסיית הקבר ששם נקבר ישו.

ולמוסלמים שיש להם את מסגד אל אקצא.

שלושת הדתות האלו הן הדתות המרכזיות בעולם ובגלל זה באים לירושלים מכל העולם.

מאז ומעולם עולות שלושת הדתות לירושלים.


במפת התלתן מתוארת ירושלים כנמצאת במרכז העולם ומסביבה היבשות אסיה אירופה ואפריקה.

Big image

הסבר על הכותרת

אנו בחרנו בשם של הכותרת jerusalem of gold (ירושלים של זהב) מפני שזהב זה משהו יוקרתי ויקר ערך כמו ירושלים שבעיני הדתות יש בה משהו יקר ערך, חשוב, קדוש.

גם כותבים שירים וציטוטים כלפי ירושלים"אם אשכח ירושלים תשכך ימיני תדבק לשוני לחכי עם לא העלה את ירושלים על ראש שמחתי"

ירושלים של זהב- שולי נתן [HQ]
בן סנוף - אם אשכחך ירושלים _ עופר פרנסיס Ofer Francis

רגשותינו כלפי ירושלים

דניאל - ירושלים מעוררת בי משהו קדוש וחשוב ותמיד שאני עולה לירושלים אני מרגיש הילה ומשהו קדוש שעוטף אותי ואני גם מרגיש גאווה לירושלים כי כל הדתות עולות לירושלים ומכל הארצות שזה נותן לי גאווה לישראל שיש בה משהו חשוב לכל העולם.


יובל - ירושלים מעוררת בי הרגשה שונה, הרגשה אחרת, זה לא כמו סתם להסתובב בעיר כמו תל-אביב, או בצורן, זה שונה זה נותן הרגשה קדושה, אתה רואה אנשים דתיים שבאמת מאמינים ומתפללים, כל הסביבה נהיית שונה.

אם בתל-אביב תמיד עמוס בכבישים או רועש, בירושלים זה אחרת זה רועש אבל בדרך קדושה, בדרך שונה.