Nutitelefonid keskealiste seas

Nutitelefonide kasutamine ja nendega harjumine keskealistel

Probleem

Autoril oli hüpotees, et keskealised (ja vanemad) inimesed ei ole nutitelefonidega veel hästi harjunud ja neil on probleeme nende kasutamisega.
Big image

Eesmärk

Autori eesmärk oli saada teavet selle kohta, kui palju kasutavad keskealised (ja vanemad) inimesed nutitelefone ja kui hästi nad nendega harjunud on. Samuti soovis autor teada saada, paljud keskealistest ja vanematest nutitelefoni omavad.

Uurimise tulemus

Autor sai Tallinna Reaalkooli 131A 1. grupi õpilaste (17 õpilast) käest küsides teada, et peaaegu pooled nende vanematest eelistavad nutitelefoni. Veel sai autor teada, et pooled vanematest on nutitelefonidega hästi harjunud, kuid vaid veidi üle poole oskavad neid keskpäraselt kasutada. Nutitelefoni omasid vanematest 90%.
Big image

Järeldus

Autor sai teada, et suurem osa vanematest omavad nutitelefoni ning on nendega juba hästi harjunud. Üle poolte vastanute vanematest oskavad juba keskpäraselt nutitelefoni kasutada.

Lõppsõna

Autor oli üllatanud, kui hästi on keskealised inimesed suuremas jaos juba nutitelefonidega harjunud ning saades teada, et paljud oskavad ka neid normaalselt kasutada.
Big image