עשייה אמי"תית

באולפנת אמי"ת גבעת שמואל

אולפנה שהיא בית

Big image

עלון מקוון - חודש כסלו

דבר ראש האולפנה -

חנית פרשטנד


הנה אנו בפתחו של חג החנוכה, חג האור.

זמן בו יורד עלינו שפע אור והארה.

האור, כידוע, אינו משנה את עצם מהותם של החפצים אותם הוא מאיר, אבל הוא חושף אותם לעינינו.

כמו כן, האור הינו ניגודי לחושך. במקום שיש אור- אין חושך.

בחג החנוכה אחד העניינים המרכזיים הינו אור.

"כי נר מצווה ותורה אור"

הנר המאיר מקומית על הסביבה בחשיכה- כמוהו המצווה מאירה באופן נקודתי. אנו כבני אדם פועלים בנקודות קטנות, במעשים קטנים. גם המעשה הקטן יש בכוחו להאיר ולשנות את פני הסביבה.

נר ועוד נר, מצווה ועוד מצווה, מעשה ועוד מעשה- יאיר אט אט את העולם כולו.

וכנרות- כך הם ילדינו.

כל נערה מאירה את הסביבה בדרכה. כל נערה מפיצה את אורה המיוחד.

עלינו, הורים ומחנכים מוטלת הזכות והחובה לשמור על הנרות הללו- ילדינו, לגלות ולחשוף את אורם הטוב.

לחנכם, למען יגדל אורם ויתעצב למידות טובות, מעורבות, נתינה, אהבת העם והארץ.

מי ייתן ונזכה שתהיינה בנותינו מאירות את העולם בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא!

חג אורים שמח!
חנן בן ארי - הילדים הללו (גירסת תיכון אדר)

פ"ש בגב"ש - לחנוכה


האור הגנוז המתגלה בחג החנוכה


כשברא הקבה את העולם ואמר'ויהי אור' ברא יחד עם העולם אור מופלא ומיוחד שקראו האור גנוז

והוא אור האמת והוא אור האמונה והתקווה במיוחד בתקופות החשוכות והאפלות בהן האדם יאבד את נתיבות חייו ואת מצפונו האנושי.


בתחילה לא ניגלה אור זה אלא ליחידי סגולה לאברהם אבינו בלפיד האש בברית בין הבתרים ,


ליצחק אבינו בהר המוריה ,למשה רבינו בסנה הבוער באש . עד שירד הקבה על הר סיני באש וגילה


לעם ישראל כולו את האור הא-לוהי ,מתוך קבלתם את עשרת הדיברות התורה והמצוות שנכתבו באש כמו שנאמר 'כי נר מצווה ותורה אור' .


עקב חטא העגל נגנז האור במשכן ורק הכוהנים ידעו את סוד האור בהדליקם את נר התמיד במנורה הטהורה שעברה עם עם ישראל לבית המקדש אשר בירושלים עד לחורבנו וליציאת עם ישראל לגלות בת אלפיים השנה.


בעקבות ניצחון החשמונאים ונס חג החנוכה בקשו חכמים להמשיך לגלות את 'האור הגנוז ' גם לשנים החשוכות שיבואו על עמנו ,וקבעו את חג החנוכה כחג שמדגיש את נס פך השמן וכביטוי לחינוך האדם לאמונה בטוב ולגילוי הכח הפנימי הגנוז בתוך כל אחד מאיתנו ובעיקר בילדינו ובתלמידינו .


'נר איש וביתו' - החינוך מתחיל קודם כל בבית בהתבוננות אל תוך כל בני המשפחה בייחודיות שיש לכל אחד ואחת ולהאמין שכל אחד הוא נר המאיר באור המיוחד לו כפי שכתב הרב קוק זצ"ל 'צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר ואין נרו דומה לנר חברו ' , ומתוך הבית פורץ האור אל הרחוב אל רשות הרבים אל העולם שבחוץ


'פרסומיי ניסא ' - לא לפחד לפרסם את העקרונות והערכים בהם אנו מאמינים להעלות אותם על נס ולהאיר דרכם את החושך המבקש להשתלט על נפש ילדינו ותלמידינו


'שמן זית זך' - לפעמים נדרשת עבודה קשה השקעה התמדה והקרבה כדי להוציא מתלמידינו את הטוב והיפה שאצור בתוך אישיותם על מנת שיהפוך להיות אור גדול בעתיד


'מעלין בקודש'- לשאוף תמיד לעליה ולמצוינות בעולמם של תלמידנו וילדינו , במידות ,בדרך ארץ, בתרומה לחברה , בהישגים לימודיים ובעולמם הרוחני .


לקדש את עולם החומר ולרומם את חיי המעשה, כי הרי כל מגמת התורה היא להוסיף אור,להוסיף טוב,

להוסיף חנוך לאהבת ישראל וארץ ישראל,מתוך אחדות ואמונה בצדקת דרכנו .


והעיקר להאמין בילדינו ולדעת שבתוך אחד ואחת יש אור גדול השואף להתגלות הוא האור הגנוז.


חג חינוך שמח, הרב רפי

נכון לעכשיו...

מה עשינו...?

חודש המנהיגות

במהלך החודש עסקו בכיתות בנושא מנהיגות , מאפיינים, סוגי מנהיגים ומיהו המנהיג שלי?

 • שכבת ט-י שמעו שיחה משמעותית מפי נאור צימרמן על מנהיגות.
 • נערכו בחירות למועצת התלמידות, בהן נבחרו 2 נציגות מכל כיתה.
 • בערב שבת מברכים חודש כסלו התקיימה קבלת שבת לשכבת ח' שכללה דבר תורה על פרשת השבוע מפי ראש האולפנה שירי שבת ושירי חנוכה בהשתתפות התלמידות, הצוות והמורה למוזיקה.

בכינוס זה חולקו תעודות הצטיינות לתלמידות בנושא ערך החודש: מנהיגות.

 • בר"ח כסלו התקיימה תפילת ראש חודש חגיגית ולאחריה הרקדה בחצר האולפנה.

 • שכבת ט' יצאה להתנדב לקראת חנוכה בבית ספר עוזיאל.

 טיולים שנתיים לשכבות ח' - ט' התקיימו החודש.

היו טיולים מוצלחים וחוויתיים. שכבת ח' בגליל, ושכבת ט' בגלבוע ובארבל.

מהווי טיול כיתות ח':

מהווי טיול כיתות ט':

 • תלמידות שכבות ז'-ח' יצאו להצגה " הלב האמיץ של אירנה סנדלר" העוסק בסיפורה של אירנה שפעלה רבות באומץ לב ובנחישות למען הצלת 2500 ילדים יהודים בזמן השואה.

 • ביז' בכסלו, 29/11- במסגרת יום ההוקרה לפצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, התקיים באולפנה טקס מרשים בהובלת שכבת י'. בטקס הייתה זו הופעה רשמית ראשונה למקהלת ביה"ס ולהרכב המוזיקלי בהובלת המורה למוזיקה- ישראלה טסלר.

Big image

ומה נעשה...?

 • שכבות ז' ו-י' תצאנה בעז"ה לאחר חנוכה לטיול שנתי.

  שכבה ז' למדבר יהודה

  שכבה י' לאיזור הנגב.

 • לקראת עשרה בטבת, נקיים ימי עיון לכל שכבה בנושא השואה בשיתוף יד ושם ובית העדות בניר גלים

  ונעסוק בחורבן בית מקדשנו.

 • כנס מחוזי של מועצות התלמידים בסימן "הקהל למען ציון" לאור חזון החמ"ד יתקיים באולפנה.

 • תכנית עתודה מדעית טכנולוגית לשכבת ז' יוצאת לדרך מיד לאחר חנוכה.

 • האולפנה הצטרפה לתכנית העתודה המדעית טכנולוגית של משרד החינוך תכנית ייחודית ויוקרתית במטרה ליצור מסלול מצויינות שש שנתי המוביל לתעודת בגרות איכותית.

ואת עלית על כלנה

תחרות הדלגיות

תחרות הדלגיות באולפנת אמי"ת גבעת שמואל- כסלו תשע"ו

כמדי שנה, התקיימה תחרות בקפיצה בחבל באולפנת אמי"ת בגבעת שמואל, כנקודת שיא ללימוד הנושא במהלך שיעורי החינוך הגופני.

התלמידות התחרו ב3 קטגוריות שונות. 1. קפיצות ברצף למשך זמן רב ככל האפשר, לאימון ושיפור סבולת.
2. מומחיות בביצוע סגנונות קפיצה שונים (כגון איקס לפנים ולאחור, וכן סגנונות אותם המציאו התלמידות עצמן, ונלמדו בכל הכיתות) לאימון ושיפור הקואורדינציה.
3. קטגוריה שלישית- "דאבלים": ניתורי דאבל (החבל עובר פעמיים תחת הרגליים בקפיצה גדולה אחת) ברצף, מספר פעמים רב ככל האפשר.

בתחרות השתתפו תלמידות מכל השכבות, והציגו רמת ביצוע גבוהה, ודבקות במטרה. יישר כח!

" וקוי ה׳ יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו"

זהירות בדרכים

לפני שבועיים חל שבוע הבטיחות בדרכים הארצי: "הולכים על בטוח"

ואצלנו באולפנת אמי"ת גבעת שמואל , בנוסף לשיעורים שהוקדשו לנושא, קיימנו גם תחרות סיסמאות זה"ב. בהובלת הרכזת רינה שרון.

הבנות היצירתיות הכינו סיסמאות הקשורות לבטיחות בדרכים.

אל הגמר הגיעו יותר מ-30 ססמאות ואתמול נערכו בחירות ל"סטיקר" הנבחר

הסיסמא שנבחרה תפורסם באתר עיריית גבעת שמואל ופייסבוק העירוני. הסיסמא הזוכה נכתבה ע"י שירז ז'נו, יעל פינקלשטיין ונירית אזולאי מכיתה י'3


בשנה שעברה , היתה תחרות על סינגל הזהב- שיר שהבנות חיברו

הסינגל שנבחר הוקלט באולפן הקלטות מקצועי.

השיר הזוכה מתנגן גם החודש בתור צלצול האולפנה

מועצת תלמידות בישיבה עם המורה רינת פסטליך

Big image

ברכות...

ברכת מזל טוב:


 • למורה אורית שמואלביץ להולדת הבן.
 • למורה רננה כהן להולדת הבן


 • לאיילה פוסטיק מכיתה יא' שנבחרה ליו"ר מועצת התלמידים העירונית בגב"ש ומייצגת אותנו במועצה המחוזית.

זרקור על... מצויינות והעשרה

Big image
Big image

חטיבה עליונה

 • נציגות משכבה י' השתתפו בכנס שהתקיים באוניברסיטת בר אילן בנושא: גירוש ועקירה של היהודים מארצות ערב.

 • התקיים מפגש לכיתות יא' לקראת תחילת הערכות המסע לפולין- מתחילים לבנות ולהתארגן לקראת מסע פולין שיצא בעז"ה בכיתה יב'.

 • לשכבת יא' התקיימה שיחת חשיפה לנושא שירות לאומי מטעם האגודה להתנדבות.

 • מעורבות חברתית- תלמידות שכבת י' מסיימות בימים אלו את שיבוצן למקומות התנדבות. בכיתות יא' הבנוות ממשיכות להתנדב וחלקן מצטרפות לפרוייקט ל"ב - לומדות ביחד, תלמידות כיתה יא' לומדות יחד מתמטיקה עם בנות מכיתה ז'.

 • שכבת יא' יצאה בשבת פרשת "וישב" לשבת סמינריון בנושא: "מנהיגות", בבית הארחה א.נ.א בחיפה-שמטרתה המשך תהליך להתבגרות אישית שהתחלנו באולפנה, שיוביל לבחירות שירות משמעותי בעתיד.

למידה משמעותית בכיתות י' ויא'

כחלק ממבנה הבגרות החדשה, תלמידות כיתה י' מגישות עבודות במספר מקצועות בדרך של הערכה חלופית.


בתושב"ע- הבנות התבקשו לבחור נושא מתחום התפילה, הקרוב ללבן, ולראיין דמות שלה יש זיקה לנושא הנבחר. הבנות בחרו במגוון רעיונות, ואת העיבוד לראיונות, תמלולו וקישורו למספר מקורות שנלמדו - יציגו ביום שיא בנושא התפילה.


בספרות- נעסוק בשבועות הקרובים בספר "אל תיגע בזמיר" מאת הרפר לי. הבנות התבקשו לקרוא ולעבוד על הספר באופן אישי, בליווי המורה, ובסוף תצגנה תוצרים יצירתיים בתערוכה, בזוגות.


שכבת יא'

בתושב"ע, בכיתה י"א אנו עוסקות בנושא מקומה של ההלכה בחיים המודרניים.

כל זוג בנות בחר שאלה הלכתית הרלוונטית לתקופה בת זמננו, בחן את המקורות העוסקים בנושא וניסה לעמוד על המורכבות של הדילמה ההלכתית . הבנות בחרו שאלות ממגוון היבטים: מעמד האישה ביהדות, לשון הרע בתקשורת וברשתות החברתיות, גיוס בנות לצבא, הורדת סרטים מהרשת וצריבת דיסקים, סוגיות מתחום אתיקה רפואית וכו').

בשלב השני, הבנות נתבקשו להפנות את השאלה בה הן עוסקות לפוסק הלכה\ אשת הלכה המתמחה בתחום בו הן בוחרות. כמו כן, הן נתבקשו לבנות ריאיון סביב תפקידיו של פוסק ההלכה בעת הזו, הנושאים עימם הוא מתמודד , תהליך פסיקת ההלכה וכד'.

מגמת אמנות

חזרה מחופשת חג החנוכה אי"ה ביום שלישי ג' בטבת 15/12/15

אנו מברכים את תלמידותינו חניכות תנועת הנוער "עזרא" לרגל שבת הארגון!