Evaluatie

Evaluatie

Toetsanalyse

Toets administratie beroepsproduct 1 en 2

product en proces worden beide getoetst.

Toets is formatief, we weten waar het over gaat

Informatie up to date, volgens lesplan.

De toets is naar aanleiding van de lesstof die esther in de afgelopen 4 weken zelf ontwikkelt heeft. Met de juiste informatie die op dit moment van toepassing is.

Cijfers worden gegeven volgens de punten die van te voren aan de vragen zijn toegekend.

Evaluatie

Is het juiste middel gekozen om te beoordelen of de studenten de lesstof hebben begrepen.

We denken dat esther de juiste vragen heeft in de toets. Voor ons is dit moeilijk omdat wij niet inhoudsdeskundig zijn.

Antwoordmoel aanwezig.

Wij missen een criteria/beoordelingslijst.

Big image
Big image
Big image