תוצר למידת החקר

מגיש כהנוביץ אמיר

שאלת החקר

כיצד עשויה הרחבת היישוב כרמי יוסף להשפיע על שביעות רצון התושבים מהמגורים בישוב?

Big image

השערה שלי

השערה לתשובה על השאלה לדעתי תהיה שלילית כלומר התושבים לא מעוניינים להרחיב את היישוב

כלי החקר וממצאים עיקריים

כדי לענות על שאלת המחקר בחרתי להשתמש בשאלון בן תשע שאלות בו התבקשו התושבים להביע את עמדתם לגבי סוגיות שנות הקשורות להרחבת היישוב.

מתוך הסקר שערכתי, שבעה נשאלים מתוך שמונה לא מעוניינים בהרחבה.

סיכום ומסקנות

המחקר חשוב מפני שיתכן שסוגיה כזו עומדת גם בפני יישובים קהילתיים אחרים ומפני שבדרך כלל המצב הסוציואקונומי והמרקם החברתי דומים במקרים רבים ביישובים קהילתיים שונים ניתן להסיק מסקנות דומות לגבי ששאלות הרחבת היישוב.

מעיבוד הממצאים ניתן ללמוד:

  • אם יש כוונה להרחיב יישוב קהילתי כלשהו יתכן שכדאי שתהיה הפרדה בין אזור הבנייה החדש
  • הגורם המעוניין להרחיב ישוב מסוים כדאי שמלכתחילה יספקו את ה"סוכריות" כלומר יפעלו לבניית מתנ"ס \ מועדון עוד לפני סיום הבנייה או ידאגו להגדלת התחבורה הציבורית ביישוב כדי לזכות באהדת הציבור לתכנית.