בשבילי צמחי עמק יזרעאל

מידע

עצי אלון ממשפחת האלונים גדלים ב
צמחים טורפים