Informaatika 5. klass

Merlin Kirbits

Kodutööde arvestamine

Oma kodutööde sooritamist saate jälgida ekoolis.

A - arvestatud;

MA- mittearvestatud;

0 - töö esitamata.


Informaatika aine loetakse arvestatuks ainult siis, kui kõik seitse tööd (ajatelg, meil õpetajale, maal päikeseloojangust, referaat, esitlus, kodulehekülg) on sooritatud!

Õppematerjal teemal "laste turvalisus internetis"