ממשבר סביבתי לקיימות

מסע פרסום להעלאת מודעות הציבור לחשיבות הפחתת השימוש בדלקים

מסר מילולי

"לפני שאתה נוסע במכונית תחשוב כמה זיהום אוויר אתה יכול להפחית"
תשמור על העולם ילד