positief opvoeden

Triple P

een manier van opvoeden die erop gericht is de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Het betekent dat je op een opbouwende en niet kwetsende manier omgaat met het gedrag en de emoties van kinderen.

5 basispricipes

1. Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden
2. Kinderen laten leren door positieve ondersteuning
3. Aansprekende discipline hanteren
4. Realistische verwachtingen hebben van het kind
5. Als ouder goed voor jezelf zorgen

bouw een positieve band op met je kind!